KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC gần đây được nhiều trường bắt đầu sử dụng, đặc biệt, quen thuộc nhất là thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TPHCM để xét tuyển vào nhiều trường Đại học.

Bấm vào LUYỆN ĐỀ THI NĂNG LỰC 2020-2021 để bắt đầu tham gia ngay nhé.