Video Buổi học online-Đơn điệu hàm số phần 1

View

Buổi 1 bắt đầu bằng đơn điệu hàm số: Có nhắc lại kiến thức cũ lớp 10 và phương pháp sử dụng đạo hàm \(y^ \prime\) để biết chiều biến thiên của các hàm số cụ thể

Mời các em xem bản ghi hình bài giảng tại đây:


Last modified: Saturday, 12 June 2021, 6:24 PM